Kategorie

Producenci

Ceram X Mono 4 strzykawki + 50 kompiul SDR

Ceram X Mono 4 strzykawki + 50 kompiul SDR

Ceram X Mono 4 strzykawki + 50 kompiul SDR + Gratis: strzykawka Ceram X Mono (M2) oraz system wiążący XP Bond 2,5 ml.

Więcej szczegółów

Ceram X Mono 4 strzykawki + 50 kompiul SDR

Do zakupu 4 strzykawek Ceram X Mono w dowolnych kolorach oraz 1 opakowania SDR eco refill (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: strzykawkę Ceram X Mono (M2) oraz system wiążący XP Bond 2,5 ml.


Unikalny w prostocie doboru kolorów, a jednocześnie naturalnie estetyczny:
Ceram X - wiodący materiał wśród kompozytów najnowszej generacji. Tylko w ciągu 5 lat jego obecności powstało 18 milionów wypełnień z doskonałym rezultatem klinicznym! To efekt zaufania dentystów na całym świecie. Materiał nie zapada się podczas odbudowy w zębach bocznych, nie "ciągnie się" za narzędziem, łatwo można mu nadać pożądany kształt. Materiał dla dentystów którzy poszukują zaawansowanych technologicznie, sprawdzonych materiałów do odbudowy bezpośredniej.
Ceram X jest uniwersalnym kompozytem który umożliwia wykonanie estetycznie naturalnych wypełnień w możliwie najefektywniejszy sposób. Ceram X łączy bowiem innowacyjną, nanoceramiczną technologię z unikalną prostotą systemu kolorystycznego.

Ceram X Mono + to kompozyt oparty na tak zwanym systemie pojedynczej przezierności. Oznacza to, że poszczególne odcienie materiału (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7) wykazują pośrednią przezierność pomiędzy przeziernością szkliwa i zębiny. Dobierając kolor odnosimy się do centralnej części zęba naturalnego oraz zęba z klucza kolorów. W systemie Pojedynczej Przezierności występuje 7 odcieni Ceram.X Mono +. Każdy odcień materiału Ceram.X Mono + jest odpowiedni dla kilku odcieni kolornika Vita. Dysponując dobranym odcieniem zęba za pomocą klasycznego klucza kolorów Vitapan za pomocą poniższej tabeli należy wybrać odpowiadający mu odcień materiału Ceram.X Mono+ :
• Vitapan Podział klasyczny kolorów:
A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
• Ceram.X Mono:
M1 M2 M5 M6 M7 M1 M2 M6 M6 M3 M4 M4 M7 M3 M5 M4


SDR

Nowa technologia kompozytowa zastosowana w kompozycie SDR (ang. Smart Dentin Replacement) dokonała metamorfozy klasycznej techniki wypełniania zębów bocznych. Trudne do odbudowy ubytki w zębach bocznych mogą być wypełniane teraz dokładniej (idealna adaptacja), trwalej (lepsza szczelność brzeżna) i szybciej (krótsza procedura).
Najnowszy półpłynny kompozyt SDR jest przeznaczony do zastosowania jako podkład w grubej warstwie pod wypełnienia kompozytowe w odcinku bocznym. Można go jednorazowo aplikować aż do 4mm grubości. Możliwość aplikacji jednowarstwowo dużych porcji kompozytu stanowi istotny przełom w skróceniu czasu zabiegu. Chociaż cała koncepcja brzmi dość prosto to jednak oparta jest ona na bardzo ważnych i zarazem innowacyjnych właściwościach materiału przeznaczonego do tego celu.

ZWIĘKSZONA GŁĘBOKOŚĆ POLIMERYZACJI

Podstawową zaletą półpłynnego kompozytu jest możliwość spolimeryzowania go w warstwie o grubości aż do 4mm. SDR wykazuje taką niezwykłą właściwość dzięki innowacyjnej inicjacji przebiegu procesu polimeryzacji oraz dzięki swym cechom optycznym, które dodatkowo wzmacniają penetrację światła w głąb materiału.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

SDR oferuje prawdziwą wygodę i łatwość stosowania. Będąc materiałem o półpłynnej charakterystyce może być szybko aplikowany w dużych porcjach ponieważ błyskawicznie adaptuje się do wewnętrznej konfiguracji ubytku bez jakiejkolwiek konieczności modelowania po aplikacji. Dodatkowo materiał wykazuje niezwykłą zdolność do samoczynnego tworzenia warstw (samopoziomowanie) i już po kilku sekundach tworzy jednolity podkład typu “base” dla późniejszej aplikacji kompozytu wypełniającego. Nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych czynności manipulacyjnych. Bez wyjątkowych właściwości reologicznych, jakimi wyróżnia się ten materiał nie byłoby możliwe wypełnienie ubytku jednorazowo dużą ilością kompozytu i zapewnienie jednocześnie optymalnej adaptacji do całej powierzchni ubytku. Komfort pracy zapewnia także możliwość stosowania SDR w połączeniu z dowolnym system wiążącym oraz z dowolnym kompozytem do odbudowy warstwy szkliwnej.

OBNIŻONA WIELKOŚĆ NAPRĘŻENIA SKURCZOWEGO

Technologia zastosowana w kompozycie SDR zapewnia unikalny przebieg procesu polimeryzacji. W trakcie tej reakcji naprężenie skurczowe jest bardzo obniżone i narasta powoli warunkując wolniejszą dynamikę przebiegu poszczególnych faz polimeryzacji. Dlatego ostateczna wartość naprężenia skurczowego jest aż o 60% niższa w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku kompozytami. Ma to niezwykle korzystny wpływ na jakość oraz trwałość adhezyjnego połączenia materiału z tkankami zęba.

Materiał pojawił się we wrześniu 2009 na rynku amerykańskim pod nazwą: SureFil SDR Flow ( www.surefilsdrflow.com ) odnosząc rekordową sprzedaż i spektakularne zainteresowanie lekarzy praktyków oraz środowiska naukowego. W lutym 2010r. został zaprezentowany w Europie pod nazwą SDR. Innowacyjny kompozyt SDR jest przeznaczony do wykonywania tradycyjnych podkładów typu liner ale przede wszystkim daje możliwość wykonywania podkładów typu base, których grubość może sięgać nawet 4mm. SDR jest przeznaczony do wykonywania wypełnień w zębach bocznych czyli dotyczy klasy I i II. Półpłynny kompozyt SDR jako jedyny daje możliwość szybkiej i dokładnej aplikacji grubych warstw (do 4mm) w rozległych ubytkach klasy II typu MO, OD i MOD. Jego parametry mechaniczne oraz ograniczona ścieralność pozwalają na jednorazową aplikację materiału często aż do połączenia szkliwno-zębinowego. W ten sposób istnieje tylko konieczność odbudowy powierzchniowej warstwy przy użyciu uniwersalnego kompozytu wypełniającego. Punkty styczne mogą być odbudowane z kompozytu SDR. SDR cechuje się wyjątkowo dobrą kontrastowością na zdjęciach rentgenowskich co niewątpliwie przesądza o trafnym diagnozowaniu. American Dental Association (ADA) zaleca, aby kontrastowość kompozytów półpłynnych była równa lub wyższa od tej jaką wykazuje szkliwo. Wyniki uzyskane dla materiału  SDR  znacznie przewyższają kontrastowość radiologiczną szkliwa.Producent: Dentsply

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę